General Chair:


 • Helen Meng, The Chinese University of Hong Kong

Honorary Chair:


 • Furu Wei, Microsoft Research Asia

General Co-chair:


 • Xixin Wu, The Chinese University of Hong Kong

Organizing Chair:


 • Jingyan Zhou, The Chinese University of Hong Kong

Associate Organizing Chairs:


 • Jiawen Kang, The Chinese University of Hong Kong
 • Jinchao Li, The Chinese University of Hong Kong
 • Junan Li, The Chinese University of Hong Kong
 • Yunxiang Li, The Chinese University of Hong Kong
 • Weizhen Qi, Microsoft Research Asia, University of Science and Technology of China
 • Bowen Zhang, Microsoft Research Asia, University of Science and Technology of China
 • Tianhua Zhang, The Chinese University of Hong Kong

Organizing Committee Members:


 • Xueyuan Chen, The Chinese University of Hong Kong
 • Xiaohan Feng, The Chinese University of Hong Kong
 • Haohan Guo Li, The Chinese University of Hong Kong
 • Hui Lu, The Chinese University of Hong Kong
 • Kun Li, The Chinese University of Hong Kong
 • Lingwei Meng, The Chinese University of Hong Kong
 • Dingdong Wang, The Chinese University of Hong Kong
 • Yuejiao Wang, The Chinese University of Hong Kong
 • Jincenzi Wu, The Chinese University of Hong Kong
 • Minglin Wu, The Chinese University of Hong Kong
 • Wenxuan Wu, The Chinese University of Hong Kong
 • Jing Xu, The Chinese University of Hong Kong
 • Dongchao Yang, The Chinese University of Hong Kong
 • Bo Zheng, The Chinese University of Hong Kong